Leiderschap

Het leiderschapsteam bestaat uit drie oudsten echtparen die de geestelijke zorg dragen voor de gemeente en tweewekelijks bij elkaar komen voor gebed en overleg.

Pastors

Bernard en Mirjam Oudhoff zijn de leidende pastors van de gemeente. Met meer dan 20 jaar ervaring in de functie van pastor predikt en onderwijst Bernard met grote vrijmoedigheid een Bijbelse boodschap van redding, verlossing, genezing, herstel en overwinning. Daarnaast spreekt Bernard in andere gemeenten en onderwijst hij ook op Bijbelscholen en bij jeugdgroepen. Bernard en Mirjam hebben 4 zoons en een dochter.

Leiderschapsteam

Het leiderschapsteam is verantwoordelijk voor richting, beleid en cultuur van de gemeente. 

  • Bernard en Mirjam Oudhoff

  • Peter en Emmy Oudhoff       

  • Jan en Annemieke Raes       

Financieel bestuur

Het financieel bestuur draagt zorg voor de financiële zaken binnen de gemeente en bestaat uit Nadine van Rooij, Edwin van der Vlist en Erik Zeijpveld. 

Korte geschiedenis

Op 15 september 1996 startte Jubilee in Oosterhout onder leiding van Hans en Herma Oudhoff, de ouders van Bernard. In januari 2009 werden Bernard en zijn eerste vrouw Esther de voorgangers. Zij waren daarvoor ruim 6 jaar lang voorgangers van de Jubilee gemeente in Drachten. Begin 2012 moesten Bernard en hun 3 kinderen afscheid nemen van Esther die overleed ten gevolge van een ernstige ziekte. In september 2013 hertrouwde Bernard met Mirjam en samen kregen ze nog twee kinderen. Sinds 2009 heeft de gemeente een gezonde stabiele groei doorgemaakt van 60 tot ongeveer 700 leden in 2023. In 2022 zijn Jubilee Den Bosch & Jubilee Breda gestart en de komende jaren strekken we ons ernaar uit om 7 kerken te planten in Noord-Brabant en de Ablasserwaard.