Gods werk in de regio

Elke eerste zaterdag van de maand is er een outreach en willen we de mensen bekend maken met het evangelie in het centrum van Breda of Oosterhout. Dit doen we door Gods liefde uit te dragen, het goede nieuws te vertellen en met mensen te bidden. 

Daarnaast werken we ook samen met internationale organisaties. Om zo uit te reiken naar mensen dichtbij en ver weg. Bij acute noodhulpprojecten steunen we soms ook met een eenmalige gift. Hieronder vind je de Jubilee outreach initiatieven.

Stichting Love Care

Stichting Love Care Sri Lanka is opgericht in 2001 en dankzij het unieke kindersponsorprogramma van de stichting krijgen de kinderen in Sri Lanka, die in armoede leven, hulp.
Hierdoor kunnen deze kinderen naar school, krijgen ze een schooluniform, schoenen en school benodigdheden. De stichting werkt vanuit een christelijke visie en levensovertuiging, waarbij de liefde van Jezus wordt uitgedeeld onder de bevolking van Sri Lanka. Er wordt samengewerkt met lokale pastors in arme gebieden, waar de kwetsbare kinderen wonen die in het sponsorprogramma opgenomen worden.

Stichting Love Care Sri Lanka heeft ook een hulpfondsprogramma, bestaande uit:

  • Het realiseren van schoon drinkwater o.a. door het verstrekken van waterfilters en het boren van tubewells.
  • Praktische, emotionele en geestelijke hulp aan de kwetsbare (misbruikte) jongens en meisjes in Sri Lanka.
  • Het opstarten van kleinschalige projecten om zo werkgelegenheid te creëren, bijvoorbeeld het verstrekken van naaimachines om een naaiatelier op te starten.
  • Het verbeteren van levensomstandigheden van de allerarmsten.
  • Het verstrekken van voedselpakketten in afgelegen gebieden.

Sri Lanka Zendingsreis 19 t/m 30 juni 2022

Sinds 2018 ondernemen we vanuit Jubilee jaarlijks een zendingsreis naar Sri Lanka in juli/augustus. Jan Piet en Wilma komen al jaren in Sri Lanka via hun stichting Love Care Sri Lanka waar bijna 150 kinderen maandelijks worden gesponsord. Vanuit hun stichting hebben zij contacten in heel het land met verschillende plaatselijke pastors. In samenwerking met deze lokale contactpersonen worden ieder jaar nieuwe bestemmingen gepland.

Er worden veel outreaches gedaan in dorpjes, theeplantages, sloppenwijken en bij de veddah-stammen. We bezoeken gevangenissen, kindertehuizen, drugsklinieken en huizen waar mensen met een misbruikverleden verblijven. We zien keer op keer dat mensen nieuw leven, hoop, genezing en bevrijding ontvangen. Hiernaast worden er Bijbels, voedsel- en hygiënepakketten uitgedeeld. 
 

Wil je geven t.b.v. deze reis om mensen in Sri Lanks tot zegen te kunnen zijn? Dan kan via NL85 RABO 0123 7292 03 t.n.v. Jubilee o.v.v. Sri Lanka of klik hier om via onze website een gift over te maken.