Financieel ondersteunen

We willen praktisch handen en voeten geven aan wat Jezus ons heeft geleerd in het uitreiken naar mensen om ons heen. Dichtbij en verder weg. Daarom werken we graag samen met organisaties die lokale kerken betrekken bij hun werk, zodat er voor mensen ook een goed vervolg is. Hieronder vind je een greep van organisaties waar we als kerk mee samenwerken en die we ondersteunen.

Alpha Nederland

Alpha Nederland is een dynamische en groeiende organisatie die zich met hart en ziel inzet voor: de evangelisatie van Nederland, de vitalisering van de kerk en de transformatie van de samenleving. Samen met honderden kerken en groepen verwelkomen we jaarlijks ruim 15.000 mensen op onze cursussen. Onze droom is dat in 2036 één miljoen mensen in Nederland het evangelie van Jezus Christus gehoord hebben via Alpha.

Wat is Alpha?
Alpha biedt iedereen de mogelijkheid om in tien bijeenkomsten en een weekend op een ontspannen manier te ontdekken wat het christelijk geloof inhoudt. De cursus is laagdrempelig, leerzaam en ook gewoon leuk! Meer dan 25 miljoen mensen wereldwijd hebben de cursus inmiddels gevolgd.
 
Alpha Nederland geeft naast Alpha ook de Marriage Course, Premarriage Course en Parenting Courses uit. Deze cursussen zijn gericht op duurzame en gezonde relaties binnen het gezin.

Frontrunners Ministries

Frontrunners is een bediening die in 2016 gestart is door Tom en Femke de Wal. Frontrunners heeft meerdere Bijbelscholen en houdt eigen conferenties, genezings- en bevrijdingsdiensten. Ook heeft Frontrunners een online Bijbelschool op www.bijbelschool.tv. Frontrunners heeft meerdere eigen mediaprogramma’s zoals Voice of Faith die door duizenden mensen bekeken worden via hun YouTube kanaal. Tom heeft 6 boeken geschreven, die allen gratis te bestellen zijn, waarvan er inmiddels 200.000 gedrukt zijn.

De missie van Frontrunners is ‘Raising up Frontrunners’. Voor meer informatie zie www.frontrunnersministries.nl

One in Him Foundation

Johan en Brenda Toet richten in 2016 de One in Him Foundation op. Zij werden geroepen door de Heer om voorwaarts te gaan en hun leven geheel toe te wijden aan het Evangelie. Voordat God hen bij hun nekvel greep leefde zij volkomen in de duisternis. Zij waren verloren in een wereld van drugs en criminaliteit. Ze zaten jarenlang gedetineerd maar vandaag reizen zij samen de wereld over om overal in de duisternis te getuigen van de levende God. De stichting zet zich in om discipelen te maken van Jezus en dit doet zij onder andere met missiereizen vanuit hun eigen project in Brazilië. Hier worden mensen toegerust om een leven uit te wandelen in de volheid van God. Tevens worden er jaarlijks meerdere openlucht campagnes gegeven in sloppenwijken wereldwijd om mensen te bereiken met het Evangelie.

Johan en Brenda ervaren de roeping van God om in zo een kort mogelijke tijd zoveel mogelijk mensen te bereiken met het goede nieuws. Dit vormt het hart van hun bediening.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap brengt al meer dan 200 jaar de Bijbel dichtbij. We willen dat mensen in binnen- en buitenland toegang krijgen tot de Bijbel. Want in de Bijbel horen wij Gods boodschap van liefde voor de wereld, die ons in beweging brengt en onze weg verlicht.

Onze visie is dat ieder mens de Bijbel als bron voor zijn of haar leven kan ontdekken, lezen en omarmen.

Dat willen we bereiken met twee hoofddoelstellingen:

De Bijbel open: Alle mensen kunnen de Bijbel ervaren als relevante bron voor hun leven.
Ieder kind: Alle kinderen krijgen de kans om voor hun vijftiende levensjaar om de Bijbel te ontdekken.
Meer informatie vind je op: Missie - Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Royal Mission

Royal Mission is in mei 2009 door Martin en Karin Koornstra en een stel vrienden gestart. Inmiddels uitgegroeid tot een veelkleurige beweging met een enorme passie voor het prachtige herstelplan van God.
Royal Mission biedt verschillende activiteiten om christenen uit alle kerken op laagdrempelige te inspireren voor het leven van alledag en hun rol in de lokale kerk. De rode draad is altijd het koninkrijk van God. We geloven dat Zijn koninkrijk zichtbaar wordt via de kerk. Daarom willen we christenen uit alle kerken en achtergronden toerusten. Kortom: Passie voor koninklijke kerk.
Uitgebreide informatie over Royal Mission vind je hier.