Menu

 

 

Gods werk in Oosterhout

Elke tweede zaterdag van de maand willen we de mensen bekend maken met het evangelie in het centrum van Oosterhout. Dit doen we door Gods liefde uit te dragen, het goede nieuws te vertellen en met mensen te bidden. 

 

Gods werk in het Midden Oosten

Als gemeente zijn we betrokken bij outreach in het Midden Oosten. We ondersteunen hier een jonge vrouw Berdien, die sinds december 2014 met teams onder vluchtelingen werkt.

Berdien heeft verschillende internationale trainingsscholen doorlopen waarbij ze wereldwijd uitgebreide praktische en theoretische kennis heeft opgedaan. Daarnaast is ze 2,5 jaar werkzaam geweest onder Birmese vluchtelingen in opvangkampen en kindertehuizen waarbij ze verantwoordelijk was voor de meest uiteenlopende praktische, organisatorische en administratieve zaken. 

De teams in het Midden Oosten hebben inmiddels een aantal programma's opgezet zoals kinderclubs, vrouwenochtenden en praktische noodhulp. Om veiligheidsredenen kunnen wij niet alle informatie delen. Over de vrouwenochtenden kunnen we het volgende zeggen: 'De vrouwenbijeenkomst is een tijd van ontmoeting voor vrouwen van allerlei leeftijden met verschillende achtergronden en geloofsovertuigingen. Het doel van deze bijeenkomst is een veilige plaats te creëren voor vrouwen die een groot deel van hun eigen leefgemeenschap zijn kwijtgeraakt. Een plaats waarin ze, als een nieuwe gemeenschap, samen leren en weer gaan dromen. We bespreken onderwerpen zoals identiteit in Hem, waarde, voeding, fysieke gezondheid, geestelijke gezondheid, kern emoties, jaloezie en dankzegging. Samen gaan we dieper in op de waarde van het 'vrouw zijn' en hoe we door Hem volmaakt zijn geworden."

Via onderstaande website is meer informatie te vinden en zijn een aantal filmpjes over het mooie werk in het Midden Oosten te zien: http://www.thehopeprojectme.com 

Voor giften voor dit werk kan de knop donate op bovenstaande website worden gebruikt. Ook is het mogelijk om via de Jubilee bankrekening te doneren via bankrekening NL85RABO0123729203 Jubilee onder uitdrukkelijke vermelding van "Zending Midden Oosten" of indien als persoonlijke gift "Berdien".