Menu

Waarden

Onze kernwaarden

Liefde

God is liefde en die liefde faalt nooit. Gods liefde in ons hart laten we de boventoon voeren in alles.


Vrijheid

Het is Gods verlangen dat je vrij bent van elke gebondenheid. God heeft iedereen ook de vrijheid gegeven om zelf keuzes te maken en dat respecteren we.


Integriteit

Gods karakter wordt in ons ontwikkeld; dit vertaalt zich in eerlijkheid, oprechtheid en een zuivere motivatie.


Rechtvaardigheid

Gods Woord is onze standaard van wat recht is of krom.


Excellentie

God is uitmuntend naar ons toe en dat willen we praktisch maken.