Geloof
Geloof komt in je hart door het horen van Gods Woord. Geloof koppelt je aan Gods kracht; het is scheppend en maakt alle dingen mogelijk. 


Groei
Alles wat gezond is groeit. Dat geldt voor jou als persoon, voor elk aspect van je leven en voor de gemeente. 


Liefde
Liefde is het allerbelangrijkst. God is liefde en Zijn liefde is onvoorwaardelijk. Wandelen in liefde is onze hoogste roeping.