Leiderschap

Leiderschap

Bernard en Mirjam Oudhoff dienen met veel passie de Heer en zijn de leidende pastors van de gemeente. Met meer dan 15 jaar ervaring in de functie van pastor predikt en onderwijst Bernard met grote vrijmoedigheid een Bijbelse boodschap van redding, verlossing, genezing, herstel en overwinning. Hun hart gaat uit naar mensen en het vervullen van de missie van de gemeente om Gods sterke hand te zijn voor mensen in nood. Daarnaast spreekt Bernard in andere gemeenten en onderwijst hij ook op Bijbelscholen en bij jeugdgroepen. Bernard en Mirjam hebben 4 zoons en een dochter.

Leiderschapsteam

Het leiderschapsteam bestaat uit vier echtparen die de geestelijke zorg dragen voor de gemeente en wekelijks bij elkaar komen voor gebed en overleg. Ook dragen zij verantwoordelijkheid voor verschillende pijlers. 

  • Bernard en Mirjam Oudhoff - Algemeen leiderschap/ voorganger & Media en Communicatie
  • Casper en Elske van 't Hoff - Children/ youth & Prayer, Care en Coaching
  • Wilbur en Nina van der Bas - Serve, Grow, Lifegroups & Events
  • Peter en Emmy Oudhoff - Worship & Outreach

                                               

Praktisch bestuur

Het praktisch bestuur draagt zorg voor alle organisatorische en financiële zaken binnen de gemeente en bestaat uit Ron de Craen, Bernard Oudhoff, Nadine van Rooij, Edwin van der Vlist en Erik Zeijpveld. Met een duidelijke strategie om gestelde doelen te bereiken geeft het bestuur leiding aan meer dan honderd vrijwilligers die het elke week weer mogelijk maken om samenkomsten, meetings en diverse trainingen te organiseren.

Korte geschiedenis

Op 15 september 1996 startte Jubilee in Oosterhout onder leiding van Hans en Herma Oudhoff, de ouders van Bernard Oudhoff. In januari 2009 werden Bernard en zijn eerste vrouw Esther de voorgangers. Zij waren daarvoor ruim 6 jaar lang voorgangers van de Jubilee gemeente in Drachten. Begin 2012 moesten Bernard en hun 3 kinderen afscheid nemen van Esther die overleed ten gevolge van een ernstige ziekte. In september 2013 hertrouwde Bernard met Mirjam en werd het gezin weer compleet. Sinds 2009 heeft de gemeente een gezonde stabiele groei doorgemaakt van 60 leden tot nu soms meer dan driehonderd bezoekers op de zondagmorgen.