Slim geven

Veel mensen geven gul aan Jubilee. Zowel door het jaar heen, als tijdens speciale momenten zoals een eindejaarsgift. We willen je graag helpen om zo slim mogelijk te geven, zodat je zoveel mogelijk terug krijgt van de Belastingdienst. Daarvoor zijn er een aantal verschillende opties. Voor meer informatie kan je altijd contact opnemen via financien@jubilee.nl.

ANBI

Jubilee is ingeschreven bij de Belastingdienst en is erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De ANBI- beschikking betekent dat je belastingteruggave kunt ontvangen over donaties en tienden. Voor meer informatie hierover verwijzen wij je naar de website van de belastingdienst.

DREMPELINKOMEN

Voor gewone giften geldt een drempelbedrag en een maximum om in aanmerking te komen voor Belastingvoordeel. Het drempelbedrag is 1% van je drempelinkomen. Wat je meer hebt gegeven dan dit drempelbedrag, mag je aftrekken van je inkomen, en krijg je dus belastingvoordeel over. Maar alles wat je hebt gegeven boven het maximum, dat is 10% van je drempelinkomen, krijg je geen belastingvoordeel meer over terug.

Het drempelinkomen is het totaal van je inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder je persoonsgebonden aftrek.

Geef je meer dan 10% van je drempelinkomen per jaar aan goede doelen,
dan is het slim om andere manieren van geven te overwegen, om voor extra belastingvoordeel in aanmerking te komen.

PERIODIEKE GIFT

Laat je (een gedeelte van je) giften vastleggen in een schenkingsovereenkomst 'periodieke gift in geld' met Jubilee, dan zijn die giften in zijn geheel, zonder drempels, aftrekbaar. Zo'n overeenkomst sluit je voor minimaal vijf jaar. Ideaal voor als je je tienden brengt en daarnaast nog giften geeft aan Jubilee of andere goede doelen.

Let op! Giften die je hebt gedaan voor het sluiten van de overeenkomst, tellen niet mee als periodieke gift.