Meldpunt Ongewenst Gedrag

Veiligheid heeft binnen onze gemeente een belangrijke plaats. We vinden het van belang dat wij een gezonde en veilige omgeving zijn, waarin mensen tot groei en bloei kunnen komen. 

We hebben daarom o.a. de volgende maatregelen getroffen:

  • Iedereen die bij het kinder- en jeugdwerk betrokken is, ondertekent een gedragscode.
  • Iedereen die toegang heeft tot persoonsgegevens en vertrouwelijke informatie, ondertekent een vertrouwelijkheidsovereenkomst.
  • Er is een protocol ‘Veilige gemeente’ opgesteld. 

Ondanks deze maatregelen kan het toch zijn dat je tegen een gevoel van ‘onveiligheid’ aanloopt. Dit kan zijn op seksueel, lichamelijk, emotioneel, verbaal of op financieel vlak. Blijf hier niet mee rondlopen en neem contact op met iemand van het leiderschapsteam. Uiteraard gaan we hier vertrouwelijk mee om.