Gedragscode Jubilee Kids en Teens

Deze gedragscode is bedoeld voor alle vrijwilligers binnen het kinder-en jongerenwerk van Jubilee. Het is belangrijk dat deze gedragscode wordt nageleefd voor de veiligheid van onze kinderen en jongeren. Kinderen en jongeren zijn kwetsbare doelgroepen, omdat er o.a. sprake is van een afhankelijkheidsrelatie met de kinderwerker/tienerwerker. Daarom is het onze plicht deze kinderen en jongeren te beschermen, in zoverre dit binnen ons bereik ligt.

Wanneer je deel bent van een team met verantwoordelijkheid voor minderjarige en/of kwetsbare mensen, verwachten we dat je onderstaande gedragscode onderschrijft. Hier zijn we als teams gezamenlijk verantwoordelijk voor.

De 12 gedragsmanieren

 1. Ik creëer samen met anderen een omgeving waarin kinderen en jongeren zich veilig en gerespecteerd voelen.

 2. Ik ben aanspreekpunt voor kinderen en jongeren. Wanneer een kind of jongere mij iets in vertrouwen vertelt, dien ik dit voor me te houden en niet te delen met derden.

 3. Wanneer een kind of jongere mij iets in vertrouwen vertelt, maar ik het wel van belang vind voor de veiligheid dat het gedeeld wordt, meld ik dit aan de Jubilee vertrouwenspersoon.

 4. Ik kom als vrijwilliger niet ongewenst binnen de comfortzone van de kinderen en jongeren. Ik mag kinderen en jongeren niet zodanig aanraken, dat dit als ongewenst kan worden ervaren. Ik ben bewust van de afstand en nabijheid richting het kind of de jongere.

 5. Ik onthoud me van elke vorm van seksuele toenadering of misbruik in welke vorm dan ook t.o.v. kinderen en jongeren die aan mijn zorg zijn toevertrouwd.

 6. Ik zorg ervoor dat ik bij een gesprek/gebed altijd met 2 personen ben. Bij voorkeur een man/vrouw of vrouw/vrouw combinatie. Heren gaan nooit met kinderen naar toilet en doen geen verschoningen.

 7. Ik zorg ervoor dat teamleden op de hoogte zijn wanneer ik (samen met een ander) met een kind of jongere in een ruimte zit die afgeschermd is. Ik ga bij voorkeur in een ruimte zitten met ramen.

 8. Ik ben verantwoordelijk om de kinderen en jongeren te beschermen tegen, maar ook aan te spreken op, grensoverschrijdend gedrag op alle vlakken.

 9. Ik ben verplicht om grensoverschrijdend gedrag en bij vermoedens hiervan, op welk vlak dan ook, te melden bij de vertrouwenspersoon van Jubilee, ook als ik twijfels hebt. Dit is een meldingsplicht.

 10. Ik ben mij bewust dat je als volwassen vrijwilliger een voorbeeld bent voor de kinderen en jongeren. Ik laat dat zien in mijn woorden en daden naar hen, maar ook naar mijn medevrijwilligers. 

 11. Wanneer ik een situatie signaleer die niet in overeenstemming is met deze gedragscode, dan meld ik dit bij het leiderschapsteam.

 12. Ik ben me ervan bewust dat bij twijfel of onzorgvuldigheid conform deze gedragscode adequate maatregelen worden genomen.

ONDERGETEKENDE VERKLAART AKKOORD MET BOVENSTAANDE GEDRAGSMANIEREN

Leeftijd
Deze verklaring is bedoeld voor iedereen van 18 jaar en ouder. Ben je minderjarig, vraag dan bij je teamleider om een vertrouwelijkheidsovereenkomst voor minderjarigen, waarbij je ouders/verzorgers ook gevraagd worden mee te ondertekenen.

Tik onderstaand woord over


[ Andere afbeelding ]